Perkataan Yang Tepat

Bijaksana dalam menyampaikan perkataan anda adalah hal yang sangat penting. Apabila anda dapat mengendalikan perkataan anda, ini membuktikan anda dapat mengendalikan diri anda dengan baik. Perkataan yang benar jika disampaikan tidak pada tempatnya, akan dapat menghasilkan sebuah masalah yang baru. Bijaklah dalam menyampaikan perkataan anda dalam waktu dan tempat yang tepat, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain.

#dennytantono #dennytantonolifecoach