Satu perubahan kecil yang berdampak

Perubahan positif sekecil apapun yang anda buat pasti akan selalu berdampak kepada diri anda dan orang lain.

Jangan berharap secara instant atau langsung, tetapi dengan setia kepada hal-hal yang kecil akan menghasilkan banyak perkara-perkara besar yang anda akan kerjakan.

Hargai, nikmati dan setia kepada setiap prosesnya, walaupun mungkin itu kelihatannya kecil.

#dennytantono #dennytantonolifecoach